HOÀNG THÀNH CHIẾN

Hoàng thành chiến liên server, lên ngôi hoàng đế, tranh đoạt mỹ nhân và thần thú Tử Kim Long…

Xem chi tiết
HỘ QUỐC THẦN THÚ

Gia tăng lực chiến để chuẩn bị tấn công thần thú nước khác hoặc bảo về thần thú của nước mình, một cuộc chiến thần thánh, hãy mau tham gia…

Xem chi tiết
CẢNH GIỚI VÕ HỌC

Giác ngộ cảnh giới võ học đến mức thượng thừa để gia tăng lực chiến của mình...

Xem chi tiết
LÃNH ĐỊA CHIẾN

Chứng tỏ sức mạnh của Bang hội bằng cách tham gia Lãnh Địa Chiến, cắm cờ tranh đoạt lãnh thổ, nhiều phần thưởng đang chờ đón…

Xem chi tiết
VƯƠNG THÀNH CHIẾN

Tranh đoạt ngọc tỷ, thống nhất thiên hạ, chuẩn bị cho trận chiến Hoàng Thành liên server…

Xem chi tiết

0949.070.523

X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng
X